Home 2017 June 03 Câu hỏi: Khi ngồi thiền con bị vô hình quấy phá. Xin Ngài chỉ cho

Câu hỏi: Khi ngồi thiền con bị vô hình quấy phá. Xin Ngài chỉ cho

Câu hỏi: Khi ngồi thiền con bị vô hình quấy phá. Xin Ngài chỉ cho

Con không được dính mắc vào ý nghĩ rằng tự ngã tồn tại. Đó chỉ là do tâm con tạo nên trong khi con ngồi thiền mà thôi. Con phải tự huấn luyện tâm mình hàng ngày rằng bất cứ cái gì ta cảm thấy, nhận thấy đều về thực chất là huyễn, như một giấc mơ. Trên thực tế không có gì thực sự hiện hữu. Như vậy điều quan trọng là con không nên tin rằng điều đó là có thật mà phải nghĩ rằng nó là trò huyễn hóa của tâm.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *