Home 2017 June 03 Câu hỏi: Việc giết chúng sinh khác như giết kẻ khủng bố chẳng hạn thì nghiệp ấy có nặng không và sám hối cách nào là đúng nhất?

Câu hỏi: Việc giết chúng sinh khác như giết kẻ khủng bố chẳng hạn thì nghiệp ấy có nặng không và sám hối cách nào là đúng nhất?

Câu hỏi: Việc giết chúng sinh khác như giết kẻ khủng bố chẳng hạn thì nghiệp ấy có nặng không và sám hối cách nào là đúng nhất?

Đối với những kẻ khủng bố sát hại nhiều người thì tốt hơn hết là giết người đó để hắn khỏi giết hại những người khác. Thứ nhất, vì làm như vậy sẽ cứu được nhiều người khỏi bị hắn tấn công. Hơn nữa, nếu để người đó tiếp tục giết người thì hắn sẽ tích tập nhiều ác nghiệp cho chính bản thân – như vậy còn hại cho kẻ đó hơn nữa. Nếu giết hắn thì có thể làm lợi cho kẻ đó nhiều hơn là để kẻ đó sống và tiếp tục giết nhiều người, tạo ác nghiệp. Và quan trọng là động cơ của việc giết kẻ sát nhân đó. Nếu đó là để bảo vệ những người khác và cả kẻ sát nhân thì nên làm. Còn nếu giết vì sân hận, vì lợi ích cá nhân thì sẽ bị đọa địa ngục. Khi ta giết một con vật thì phải cầu nguyện cho con vật đó có được tái sinh tốt đẹp, sẽ có tình thương và ít sân hận. Nếu ta thật sự có tình thương với con vật đó thì lời cầu nguyện sẽ giúp nó giảm tâm sân hận, chấp ngã.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *