Home 2017 June 23 Câu hỏi: Có nên kiêng kỵ ngày Tam Nương?

Câu hỏi: Có nên kiêng kỵ ngày Tam Nương?

Câu hỏi: Có nên kiêng kỵ ngày Tam Nương?

Câu hỏi: Có nên kiêng kỵ ngày Tam Nương?
Trả lời: Ngày Tam Nương: Thượng tuần là ngày mùng 3, mùng 7. Trung tuần là ngày 13, 18. Hạ tuần là ngày 22, 27.
Không nên kiêng những ngày này vì truyện kể có một bà gì ghẻ đi cưới vợ cho con chồng, lựa trúng ngày Tam Nương để hại con ghẻ. Nào ngờ khi đám cưới lại gặp đúng lúc vua Càn Long đi ngang qua nên bỗng dưng hóa tốt. Vì vậy, chúng ta không nên kiêng kỵ ngày này, nên chăng chỉ kiêng cho những vị đứng đầu đất nước.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *