Home 2017 June 23 Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?
Việc cưới hỏi rất quan trọng đối với mỗi người và đặc biệt nếu tuổi nam nữ tương khắc thì việc chọn ngày cưới có tác dụng hóa giải rất hiệu quả. Nên có các cát tinh Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Xá, Thiên Nguyện, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Lục Hợp, Bất Tương, ngày Trực Thành, Trực Chấp.
Kỵ nhất là phạm Ngũ Hoàng, ngày Nguyệt Phá, Kiếp Sát, Tai Sát, Nguyệt Sát, Nguyệt Hình, Nguyệt Hại, Nguyệt Yếm, Tứ Kỵ, Vãng Vong, Bát Chuyên, Ngày rằm, mùng 1, ngày Trực Bình, Trực Thu, Trực Bế.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *