Home 2017 June 23 Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào?

Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào?

Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào?

Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào?
Trả lời: Khi chọn ngày tốt chủ yếu căn cứ vào Ngũ Hành sinh khắc của ngày, theo nguyên tắc chọn các ngày Đại Cát (Can sinh Chi), Tiểu cát (Chi sinh Can). Căn cứ quan trọng thứ hai là các Thần Sát tốt lành. Các Thần Sát chủ yếu được tính toán và liệt kê căn cứ theo sách “Hiệp Kỷ Biện Phương Thư” – một tác phẩm hoàn chỉnh nhất biện luận đầy đủ về thuật trạch cát được hoàn thiện vào đời vua Càn Long nhà Thanh. Sau đó mới căn cứ vào các yếu tố khác như vòng Hoàng Đạo. Chỉ cần đủ hai yếu tố trên là được, các yếu tố khác như Chỉ Trực và các Sao,… dùng kết hợp thêm để phân định mức độ tốt xấu của ngày. Ngoài ra căn cứ theo Chỉ Trực để phân định mức độ tốt xấu của ngày tuỳ theo từng công việc cụ thể.
Ví dụ: Ngày có Trực Trừ thì nên tiến hành dọn dẹp, bế mạc, phá dỡ,… không nên củng cố, khai trương, di chuyển, ký kết hợp đồng. Ngày có Trực Bế thì không nên mở quỹ, xuất tiền, động thổ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *