Home 2017 June 23 Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không?

Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không?

Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không?

Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không?
Trả lời: Việc phân định ngày giờ tốt xấu đều tuân thủ theo những nguyên lý đã nêu trên. Đó mới là những nguyên lý khoa học vận dụng theo học thuyết Âm Dương – Ngũ Hành. Thói quen trên là không có cơ sở và không nên áp dụng. Một ngày tốt không phụ thuộc vào ngày đó là ngày lẻ hay ngày chẵn.
Tuy nhiên một số kinh nghiệm dân gian ta đã đúc kết qua những câu vè thì trùng hợp với những nguyên lý khoa học của việc chọn ngày giờ. Ví dụ:
“Mùng năm, mười bốn, hai ba Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn.”
Nhắc nhở nên kiêng kỵ những ngày Nguyệt Kỵ là 5, 14, 23 không nên làm việc lớn.
Hoặc: “Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba.”
Điều đó chứng tỏ việc lĩnh hội và vận dụng việc phân định ngày giờ tốt xấu theo học thuyết Âm Dương – Ngũ Hành của ông cha ta đã có từ rất lâu. Những kinh nghiệm ấy đã được cha ông ta kiểm chứng và truyền đạt lại cho những thế hệ sau này.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *