Home 2017 June 23 Câu hỏi : Xem ngày cưới thì theo tuổi nữ hay tuổi nam?

Câu hỏi : Xem ngày cưới thì theo tuổi nữ hay tuổi nam?

Câu hỏi : Xem ngày cưới thì theo tuổi nữ hay tuổi nam?

Câu hỏi : Xem ngày cưới thì theo tuổi nữ hay tuổi nam?
Trả lời: Ngày cưới theo thông tục từ xưa đến nay đều xem tuổi nữ. Có lẽ xuất phát từ quan niệm trọng nam khinh nữ của người xưa. Cho rằng phụ nữ xuất giá phải “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Vì vậy hôn nhân đối với phụ nữ là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong cuộc đời. Chính vì vậy cần xem theo tuổi nữ để cuộc hôn nhân được thuận lợi. Thiết nghĩ trong thời hiện đại, quan niệm trên cũng cần được xem xét lại. Theo kinh nghiệm của người viết, nên chọn theo tuổi nữ nhưng cũng có cân nhắc thêm bản mệnh người chồng để có thể chọn ngày hóa giải xung sát trong trường hợp hai bản mệnh nam nữ có sự xung khắc.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *