Home 2017 September 05 Ảnh hưởng về nghiệp giữa thầy và trò

Ảnh hưởng về nghiệp giữa thầy và trò

Ảnh hưởng về nghiệp giữa thầy và trò

Tuổi thọ của thầy phụ thuộc vào tình yêu thương. Vì thế, việc tuổi thọ của Bậc Thầy có lâu dài hay không phụ thuộc vào việc các đệ tử của Ngài có tình yêu thương và giữ gìn Samaya (giới luật) hay không. Samaya căn bản là Bồ Tát giới, điều mà Bậc Thầy đã ban cho đệ tử. Vì thế, các đệ tử đều có cùng Samaya của Bồ đề tâm với nhau và với Bậc Thầy. Nếu các đệ tử cãi cọ và gây bất hòa trong Tăng đoàn, điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của Bậc Thầy. Có nhiều câu chuyện về một vị Tulku vĩ đại, người mà thọ mạng bị suy giảm bởi các hành động bất hòa của đệ tử. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ Samaya của Bồ đề tâm với Bậc Thầy và tất cả anh chị em đạo hữu, điều đó sẽ kéo dài tuổi thọ của Bậc Thầy. Nếu chúng ta liên tục cãi cọ và đau khổ, điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của Ngài bởi sự sứt mẻ Samaya mà chúng ta gây ra.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *