Home Cải tạo vận mệnh Chọn phương hướng, ngày giờ

Chọn phương hướng, ngày giờ

Chọn phương vị và nghề nghiệp phù hợp – phần I

Thông qua Ngũ Hành cần thiết cho bản mệnh của một người có thể xác định nghề nghiệp của người đó cho hợp lý. Việc định hướng và lựa chọn ngành nghề có Ngũ Hành hợp và cần thiết cho bản mệnh người đó sẽ dẫn tới những thuận lợi mang lại thành công trong nghề nghiệp nói riêng và cuộc sống nói chung
Đọc thêm
  • 1
  • 2