Archive: 07/02/2014

Số mệnh là gì ?

Liệu có số mệnh con người hay không ? Nên hiểu số mệnh con người như thế nào ? Số mệnh con người lại là một hàm số tổng hợp bởi ngoài “Thiên Mệnh” thì con người còn phục thuộc vào gen di truyền, vào môi trường sinh hoạt, vào vị trí địa lý và nỗ lực mỗi cá nhân. Chính vì vậy hai người sinh cùng một thời điểm
Đọc thêm