Home 2016 January 08 Nhà vệ sinh kỵ đặt trung cung vì trung ương thuộc Thổ sẽ khắc Thuỷ khí của nhà vệ sinh gây nên tai hoạ, bệnh máu huyết, bệnh thận.

Nhà vệ sinh kỵ đặt trung cung vì trung ương thuộc Thổ sẽ khắc Thuỷ khí của nhà vệ sinh gây nên tai hoạ, bệnh máu huyết, bệnh thận.

Nhà vệ sinh kỵ đặt trung cung vì trung ương thuộc Thổ sẽ khắc Thuỷ khí của nhà vệ sinh gây nên tai hoạ, bệnh máu huyết, bệnh thận.

Nhà vệ sinh kỵ đặt trung cung vì trung ương thuộc Thổ sẽ khắc Thuỷ khí của nhà vệ sinh gây nên tai hoạ, bệnh máu huyết, bệnh thận. Để hoá giải ban nên dùng một tháp bằng đá thạch anh để cạnh nhà vệ sinh để hoá giải

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *