Home 2016 February 25 Bếp kỵ đằng sau bếp kín không có khoảng không

Bếp kỵ đằng sau bếp kín không có khoảng không

Bếp kỵ đằng sau bếp kín không có khoảng không

Bếp kỵ đằng sau bếp kín không có khoảng không. Trường hợp này dễ gây tắc khí, chủ về tài vận không thông làm ăn khó khăn thiếu sự linh động

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *