Home 2017 June 03 Ý nghĩa của sám hối

Ý nghĩa của sám hối

Ý nghĩa của sám hối

“Trụ trong tánh sẽ tịnh hóa được tất cả mọi bất thiện nghiệp.”

Về sự sám hối. Đầu tiên, chúng ta có thể sám hối những hành động tiêu cực thông qua sự hối hận sâu sắc. Để có thể thấy hối hận, trước tiên chúng ta phải nhận thấy rằng mình đã hành xử sai. Và rồi ta phải lo sợ rằng mình sẽ phải rơi vào những cõi thấp. Đó là sự sám hối bên ngoài.

Sự sám hối bên trong là Bồ Đề Tâm. Chúng ta sẽ không giữ những cảm xúc đau khổ nữa bởi vì họ đã từng ít nhất một lần là cha mẹ của mình. Vì vậy chúng ta sẽ không còn giận dữ nữa. Đó chính là sự sám hối tốt nhất, sự tịnh hóa tuyệt vời nhất. Và khi các con sám hối theo cách này, các con có thể thực sự tịnh hóa hết tất cả những hành động tiêu cực của mình.

Còn sự sám hối bí mật, sự tịnh hóa bí mật vốn thông qua thiền định đơn thuần, đó là sự trực nhận được chân tánh của tâm. Đó là sự thực hành về Mahamudra hay Dzogchen. Dù ở bất cứ tình huống nào ta vẫn trụ được trong tánh thì điều đó đã chứa đựng hết tất cả mọi pháp sám hối. Các bậc thầy thường nói rằng khi trụ trong tánh sẽ tịnh hóa được tất cả mọi bất thiện nghiệp. Và mục đích của chúng ta không gì khác ngoài việc trực nhận được chân tánh của tâm.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *