Home Phong Thuỷ luận Phong Thuỷ Huyền Không

Phong Thuỷ Huyền Không

Luận Phi Tinh – Nhị Hắc

Luận Phi Tinh - Nhị Hắc - 21 : Nữ bệnh phụ khoa, tràng vị, nam mắc bệnh tai máu thận, trung nam tổn hại. - 22 : Bệnh tật, nữ bệnh phụ khoa, nam mắc bệnh đường ruột. Đắc vận thì giàu có. - 23 : Cách Đấu Ngưu sát chủ quan phi, kiện tụng, khẩu thiệt. Mẹ già tổn hại. - 24 : Bất hoà, bệnh phong hàn, khẩu thiệt, kiện
Đọc thêm

Huyền Không Phi Tinh (Phần III)

Sau đây là thống kê sự tốt xấu của các sao tuỳ theo tính chất của nó là vượng khí hay suy khí : + Nhất Bạch Thuỷ Tinh : gọi là sao Văn Xương chủ công danh, thi cử. Nếu Nhất Bạch sinh vượng thì vượng đinh, vượng tài, công danh hiển đạt, thi cử đắc lợi, tốt cho công danh sự nghiệp. Nếu Nhất Bạch suy tử thì bị hoạ
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Tứ Lục

Luận Phi Tinh - Tứ Lục - 41 : Đào hoa dâm đãng, nếu sinh vượng thì xuất ngoại thành danh, văn tài xuất chúng - 42 : Bệnh tật tỳ vị, hại mẹ già. - 43: Dâm loạn, đạo tặc, hại thiếu nữ - 44 : Đào hoa, ly tổ, sinh vượng thì có quý nhân phù trợ, văn tài thành danh. - 45 : Nhiều bệnh tốn tài. Sinh vượng thì nhà cửa hưng
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Bát Bạch

Luận Phi Tinh - Bát Bạch - 81 : Hại trung nam, bệnh tai máu thận - 82 : Bệnh tật, hại mẹ già, thiếu niên lao khổ, sinh vượng thì phát tài chủ tốt - 83 : Bất lợi, ly hôn, hại thiếu nam - 84 : Cô quả, khó sinh nở, hại thiếu nam - 85 : Bệnh tật, tai nạn, hại thiếu nam - 86 : Văn tài, thông minh cát lợi, sinh quý tử -
Đọc thêm

Hai chữ Huyền Không – 玄空

Huyền là Thời gian, ý nghĩa là Thiên - Trời, là Tâm, ứng với Nhất. Không là không gian, ý nghĩa là Hư Không, ứng với hình thế, ứng với Cửu. Nhất Cửu hợp lại, Huyền Không chính là lý luận cơ bản tương hợp hai chiều Không - Thời gian, bản chất của nó là phương pháp tuyển trạch sao cho sự phối hợp hoàn hảo hình thế
Đọc thêm

Huyền Không Phi Tinh (Phần II)

Cùng với thời gian, 9 vì sao trên không đứng yên mà vận động theo những quỹ đạo khác nhau. Có 2 dạng bay là bay thuận và bay nghịch tuỳ theo bối cảnh, sự vật là dương thì bay thuận và bối cảnh, sự vật là âm thì bay nghịch. Mỗi vì sao có một quy tắc bay riêng là 9 bước xác định thuận hay nghịch, vậy 9 vì sao có 9x9
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Lục Bạch

- 61 : Đào hoa dâm loạn, sinh nở khó. Đắc thì quan lộc hanh thông - 62 : Bệnh tật, phụ khoa, tổn tài - 63 : Tai nạn, bất an, hại trưởng nam - 64 : Ly tán, tai nạn, bất an, hại trưởng nữ - 65 : Bệnh tinh thần, đắc thì phát tài - 66 : Hại trưởng nam, người già, đắc thì quan vận tốt, quyền hành, văn tài xuất hiện. -
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Ngũ Hoàng

Luận Phi Tinh - Ngũ Hoàng - 51 : Tổn nhân đinh, hại trung nam nhiều bệnh tật, bệnh tai máu thận. - 52 : Sinh cô quả phụ, nhiều bệnh, bệnh tỳ vị. - 53 : Hại trưởng nam, phá tài, nhiều bệnh tật - 54 : Phá tài, hại nhân khẩu, bệnh tật - 55 : Rất xấu chủ bệnh tật, hao người tốn của - 56 : Nếu sinh vượng thì rất tốt -
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách vượng sơn vượng hướng

Thuật Huyền Không luôn lấy vượng sơn vượng hướng làm cách cục cơ bản, tối kỵ thượng sơn hạ thuỷ. Phi tinh nếu phi thuận thì ứng với cách vượng sơn vượng hướng tức là vượng tinh xuất hiện ở phương toạ và xuất hiện ở hướng. Ngược lại nếu vượng tinh phi nghịch thì ứng với cách thượng sơn hạ thuỷ. Cách vượng sơn vượng
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Nhất Bạch

Luận Phi Tinh - Nhất Bạch Sau khi đã có sơ đồ phi tinh, tiến hành luận đoán tốt xấu để có phương án bài trí cho phù hợp. Hai cung quan trọng nhất đó là toạ và hướng, bởi hướng là nơi nạp Thiên khí vào nhà chủ quản hoạ phúc. Toạ là nơi nạp Địa khí chủ về nhân đinh, hậu vận. Mỗi cung toạ và hướng có các Phi Tinh Sơn
Đọc thêm