Home 2017 May 31 Bài kệ chúc tết năm Đinh Dậu 2017

Bài kệ chúc tết năm Đinh Dậu 2017

Bài kệ chúc tết năm Đinh Dậu 2017

Xin cúi đầu đảnh lễ
Đức đạo sư kim cương
Thường trụ khắp mười phương
Là vô biên chư thánh
Xin tích luỹ thiện hạnh
Bằng những pháp Phổ hiền
Trong thế giới mật nghiêm
Mong các ngài thương xót
Nước cam lồ mật ngọt
Là giáo pháp thâm sâu
Thế giới Phật nhiệm màu
Ban cho con giải thoát
Bồ đề tâm ngút ngát
Để phổ độ chúng sinh
Khắp thế giới hữu tình
Nguyện vô minh tan biến
Cõi phương Tây hiển hiện
Sao đinh Dậu đáo niên
Đức Quan âm hiện tiền
Độ cho con viên mãn
Ngài vô biên tri giác
Thấu biết hết tâm con
Những nghiệp chướng vẫn còn
Mong cho con tẩy sạch
Công Đức và trí tuệ
Tăng trưởng rộng mênh mông
Giác ngộ bởi tính Không
Niềm an vui giải thoát
Thế gian cũng đổi khác
Gia đình luôn gặp may
Tài lộc đến liền tay
Và thân luôn trẻ đẹp
Trí tuệ luôn bừng sáng
Vinh quang đến năm nay
Tất cả những điều hay
Mong cầu đều viên mãn
Thực hành pháp- thế gian
Song hành cùng thành tựu !

OM AH HUM
__Cư sĩ Tuấn Kiệt__

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *