Home 2017 June 03 Câu hỏi: Hàng ngày chúng con vẫn phải giết thịt chúng sinh để sinh sống, vậy có câu chú nào có thể đưa được chúng sinh bị giết về cõi tịnh độ hoặcgiúp cho chúng không bị ô nhiễm bởi nghiệp

Câu hỏi: Hàng ngày chúng con vẫn phải giết thịt chúng sinh để sinh sống, vậy có câu chú nào có thể đưa được chúng sinh bị giết về cõi tịnh độ hoặcgiúp cho chúng không bị ô nhiễm bởi nghiệp lực của chúng không?

Câu hỏi: Hàng ngày chúng con vẫn phải giết thịt chúng sinh để sinh sống, vậy có câu chú nào có thể đưa được chúng sinh bị giết về cõi tịnh độ hoặcgiúp cho chúng không bị ô nhiễm bởi nghiệp lực của chúng không?

Quan trọng nhất là tâm của chúng ta như thế nào khi thực hiện việc sát sinh đó. Nếu ta giết chúng vì lòng từ bi và tình thương xót thì các chúng sinh đó thậm chí có thể sinh vào cõi trời. Ví dụ, nếu con là nữ thì có thể quán mình là đức Tara, nếu là nam thì quán tưởng mình là đức Quán Thế Âm và tụng chú “Om Mani Padme Hung”. Hoặc có thể niệm hồng danh Phật như “Namo Adi Đà Phật”. Làm như vậy có thể giúp cho con vật đó được sinh vào cõi lành như cõi trời. Các con cũng có thể cho con vật thấy câu chú ở tấm sticker hoặc cho chúng đi qua phía dưới thì chúng sẽ không bị đọa vào cõi thấp. Nếu các con giết chúng với tâm từ bi thì chúng sẽ có một tái sinh tốt đẹp.

Nhưng nếu ta giết hại chúng với tâm sân hận hoặc ích kỷ, vì lợi ích của bản thân, thì các chúng sinh đó sẽ phải đau khổ. Tóm lại nếu buộc phải giết thì phải giết với tình thương yêu và tâm từ bi, khi đó con vật sẽ không phải chịu nhiều đau khổ.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *