Home 2017 June 03 Câu hỏi: Phật dạy rằng không nên sát sinh bất cứ con vật nào kể cả muỗi, nhưng trong trường hợp những sinh vật này gây hại đến sức khỏe của chúng sinh thì sát sinh những con vật này để bảo

Câu hỏi: Phật dạy rằng không nên sát sinh bất cứ con vật nào kể cả muỗi, nhưng trong trường hợp những sinh vật này gây hại đến sức khỏe của chúng sinh thì sát sinh những con vật này để bảo vệ sức khỏe con người, hành động với động cơ vì lợi ích của các chúng sinh khác trong đó có cả mình, một hành động mang tác dụng tốt thì đó có phải là một thiện nghiệp không, hay vẫn là ác nghiệp?

Câu hỏi: Phật dạy rằng không nên sát sinh bất cứ con vật nào kể cả muỗi, nhưng trong trường hợp những sinh vật này gây hại đến sức khỏe của chúng sinh thì sát sinh những con vật này để bảo vệ sức khỏe con người, hành động với động cơ vì lợi ích của các chúng sinh khác trong đó có cả mình, một hành động mang tác dụng tốt thì đó có phải là một thiện nghiệp không, hay vẫn là ác nghiệp?

Có những sinh vật chuyên gây hại [cho chúng sinh khác] là do chúng đã tạo nghiệp ác (đã gieo nhân) như vậy từ những kiếp trước. Việc chúng bị giết (quả) vì cái hại chúng đã gây ra (nhân) cũng giống như chúng đã làm hại chính chúng. Cái gì chúng đã làm trong quá khứ là nhân đã gieo và chúng sẽ phải chịu quả báo tương ưng với nhân đó. Trong quá khứ chúng đã từng lấy đi nhiều mạng sống nên kiếp này đến lượt chúng phải chịu hậu quả – tức là bị giết chết như đã từng giết chúng sinh khác trong quá khứ. Nếu con buộc phải giết những vi trùng bởi chúng gây quá nhiều tác hại và còn tiếp tục gây hại nữa thì con phải cầu nguyện và hồi hướng công đức cho chúng. Việc bảo vệ thân thể của mình rất quan trọng bởi vì thân người là vô cùng quý báu – nó giúp chúng ta có điều kiện hy hữu để hành trì, tu tập. Phải hiểu đúng giá trị cao thấp của thân người và thân con vi trùng. Những sinh vật có hại bởi vì những ác nghiệp tích lũy nên chúng phải chịu quả báo. Nhân chúng đã gieo thì chúng phải gặt nghiệp quả.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *