Home 2017 June 03 Câu hỏi: Con xin hỏi thầy về các trình độ tu chứng đối với người học đạo?

Câu hỏi: Con xin hỏi thầy về các trình độ tu chứng đối với người học đạo?

Câu hỏi: Con xin hỏi thầy về các trình độ tu chứng đối với người học đạo?

Tuần tự có những bước sau để đạt đến giác ngộ:

Chúng ta cần phải tiêu trừ hết tâm ngã chấp, khi đó ta đạt được sự tự chủ đối với tâm của mình. Khi thoát được tâm chấp ngã có nghĩa là tảng nước đá tan chảy. Tảng nước đá chỉ tan khi ta đã có thể phát triển được tâm từ bi, tình thương yêu mọi loài chúng sinh. Càng phát triển tâm từ bi bao nhiều thì trí tuệ càng tăng trưởng bấy nhiêu và chấp ngã càng giảm bớt đi.

Ngoài ra còn có những dấu hiệu giúp cho chúng ta biết ta đang đi đúng đường. Ví dụ như khi tâm ô nhiễm vừa phát khởi, như tâm sân hận, ta liền nhận biết được và đoạn trừ được nó ngay khi nó vừa phát khởi. Đó là dấu hiệu tiến bộ, tăng trưởng định tuệ. Điều đó có nghĩa là công năng tu tập của chúng ta đã phần nào đạt được kết quả.

Những tham, sân, si, mạn, đố, đau khổ xuất hiện là chuyện bình thường và còn xuất hiện nhiều lần nữa. Thay đổi ở đây không phải là chúng không đến nữa mà điều quan trọng chính là khi chúng đến thì tâm ta nhận diện được ngay và chúng biến đi ngay. Đó là dấu hiệu con đang tiến trên con đường dẫn tới Phật quả.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *