Home 2017 June 03 Câu hỏi: Thưa Ngài, mua các con vật từ những người chuyên bắt các con vật để bán phục vụ những người này khi chúng ta đi phóng sinh thì như vậy có đúng với ý nghĩa của việc phóng sinh không ạ?

Câu hỏi: Thưa Ngài, mua các con vật từ những người chuyên bắt các con vật để bán phục vụ những người này khi chúng ta đi phóng sinh thì như vậy có đúng với ý nghĩa của việc phóng sinh không ạ?

Câu hỏi: Thưa Ngài, mua các con vật từ những người chuyên bắt các con vật để bán phục vụ những người này khi chúng ta đi phóng sinh thì như vậy có đúng với ý nghĩa của việc phóng sinh không ạ?

Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Nếu người bán hàng đã có thói quen như vậy thì không dễ gì thay đổi. Nếu con mua con vật họ bắt thì việc đó khiến họ tìm cách bắt nhiều con vật hơn để bán. Kết cục là việc phóng sinh như vậy vừa có lợi vừa có hại. Nhưng cái lợi vẫn nhiều hơn vì vẫn có những con vật được phóng sinh và thấy hạnh phúc nhờ việc làm của con. Tuy nhiên, nếu có được một luật định cấm săn bắt con vật hoặc tất cả mọi người đều đồng lòng không mua con vật bị bắt thì như vậy sẽ lợi lạc hơn nhiều.

Tuy nhiên vì điều này không thực hiện được nên phóng sinh vẫn là việc nên làm vì khi ta phóng sinh thì con vật sẽ có được cảm giác hạnh phúc. Nếu con vật chỉ có được 5 phút trong cuộc đời nó được hạnh phúc thì con cũng đã làm lợi lạc cho nó rất nhiều rồi. Mặc dù người bán hàng vẫn tiếp tục mua những con vật khác nhưng con vẫn giúp được những con vật bất hạnh và đó là điều có lợi cho chúng.

Author: Tuấn Kiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *