Home Phong Thuỷ luận

Phong Thuỷ luận

Hoá giải Sao xấu chiếu đến cửa chính vào mỗi năm

Qua việc phân tích Phi Tinh Trạch Vận, quý vị đã hiểu được sự quan trọng về khí vận do các Phi Tinh đem lại. Nếu phi tinh chiếu ở cửa chính là tốt thì sẽ mang lại cát khí cho ngôi nhà, tăng vượng khí sẽ vượng nhân đinh và tài lộc. Trái lại, nếu gặp hung tinh chiếu thì gia chủ sẽ chịu nhiều tổn thất tuỳ bản chất
Đọc thêm

Các cách sát trong Huyền Không

Những người mới áp dụng Huyền Không nên lưu ý nhiều đến những cách sát, bởi do học thuật hoặc kinh nghiệm còn hạn chế dễ bị bỏ qua những cách sát gây tổn hại âm đức cho mình và cho người. Nếu đã ứng dụng theo Huyền Không thì trước hết hãy theo Huyền Không từng bước cho chuẩn, sau đó có kết hợp thêm Phong Thuỷ Bát
Đọc thêm

Sắp xếp các phòng và đồ đạc theo sự tốt xấu của các cung trong tinh bàn

Sau khi có sơ đồ Phi Tinh tiến hành phân tích 8 cung xung quanh nhà và trung cung xem tốt hay xấu để có phương án bài trí phù hợp. Phải kết hợp giữa Phi Tinh Huyền Không và các sao Bát Trạch.Một yếu tố là Nhân, một yếu tố là Thiên, Địa. Nếu được cả 3 yếu tố là rất tốt, nếu 3 yếu tố cùng xấu thì phải luận là rất
Đọc thêm

Nguyên tắc “hình” và “lý” hài hoà

Thuật Phong Thuỷ hình thành từ rất lâu đời, cùng với quá trình hình thành và phát triển, sức sáng tạo của cổ nhân thật vô cùng to lớn. Đã hình thành nên trong lịch sử phát triển nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, mỗi phái có những cách thức ứng dụng và lý luận có sự khác biệt, chính điều đó gây nên sự hoang
Đọc thêm