Home Phong Thuỷ luận

Phong Thuỷ luận

Luận Phi Tinh – Thất Xích

Luận Phi Tinh - Thất Xích - 71 : Kim thuỷ đa tình đào hoa, ly hương xuất ngoại, tổn hại lục súc - 72 : Khẩu thiệt thị phi hoả tai. đắc vận thì hợp thành Hoả tiên thiên lợi nhị hắc nên phát tài. - 73 : Thương trưởng nam, bội nghĩa, thị phi, bệnh tật, quan phi - 74 : Hại trưởng nữ, đao thương, bệnh thần kinh - 75 :
Đọc thêm

Pháp khí và ứng dụng trong Phong Thuỷ

Trong việc vận dụng lý thuyết của Phong Thuỷ vào thiết kế và bài trí nhà ở, văn phòng, cơ sở kinh doanh đặc biệt là bài trí nội thất, việc quan trọng nhất là hoá giải những cấm kỵ Phong Thuỷ phạm phải, tăng cường những nhân tố tốt theo đúng Phong Thuỷ để cải biến Trạch Vận nhà ở, đem lại điều may mắn.
Đọc thêm

Những môn như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ có chính xác thật sự hay không ? Tại sao có những người xem đúng, người xem chưa đúng ?

Các môn khoa học thần bí như Tử Vi, Tướng Pháp, Phong Thuỷ đều lấy Dịch học - một siêu công thức làm cơ sở. Trải qua hàng ngàn năm tự khẳng định và hoàn thiện, nếu không đúng tất sẽ bị thời gian đào thải.
Đọc thêm

Luận về toạ không triều mãn trong Huyền Không Phong Thuỷ

Thuật Huyền Không luôn lấy vượng sơn vượng hướng làm cách cục cơ bản, tối kỵ thượng sơn hạ thuỷ. Phi tinh nếu phi thuận thì ứng với cách vượng sơn vượng hướng tức là vượng tinh toạ ở hai đầu sơn và hướng. Ngược lại nếu vượng tinh phi nghịch thì ứng với cách thượng sơn hạ thuỷ. Cách vượng sơn vượng hướng là tốt
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát

Huyền Không lấy lý khí tức là tinh bàn để xét sự phù hợp của loan đầu tức là địa hình xung quanh cuộc đất cần khảo sát. Phép tắc quan trọng của Huyền Không là xét sự sinh vượng của Phi Tinh để luận về núi non, sông hồ có hợp cách hay không gọi là phép thu sơn xuất sát. Nếu sông, núi bao xung quanh nằm hợp cách thì
Đọc thêm