Home Phong Thuỷ luận

Phong Thuỷ luận

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Thu sơn xuất sát

Huyền Không lấy lý khí tức là tinh bàn để xét sự phù hợp của loan đầu tức là địa hình xung quanh cuộc đất cần khảo sát. Phép tắc quan trọng của Huyền Không là xét sự sinh vượng của Phi Tinh để luận về núi non, sông hồ có hợp cách hay không gọi là phép thu sơn xuất sát. Nếu sông, núi bao xung quanh nằm hợp cách thì
Đọc thêm

Bát Trạch – Dương Trạch lập cực yếu quyết

Để phân định cát hung cho dương trạch, điều rất quan trọng là phải phân hoạch lập cực ra 8 cung chi phối toàn bộ dương trạch, trên cơ sở lý khí để vận dụng phân định cát hung cho từng cung. Dương trạch được chia ra đại thái cực và tiểu thái cực. Đại thái cực bao gồm toàn bộ cảnh quan cũng như diện tích xây dựng nhà cửa.
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Tam Bích

Luận Phi Tinh - Tam Bích - 31 : Thị phi khẩu thiệt tranh đấu phá tài. Nếu đắc lệnh thì phát quý. - 32 : Cách Đấu Ngưu sát chủ thị phi tranh đấu đạo tặc, hại mẹ già, bệnh đường ruột. - 33 : Quan phi, thị phi, đạo tặc, đắc lệnh thì phú quý. - 34 : Đào hoa, kiếp tặc hại cho nữ. Đắc lệnh văn tài phú quý nổi danh. - 35
Đọc thêm

Ứng hợp giữa số mệnh và Phong Thuỷ

Phong Thuỷ có vai trò rất quan trọng chi phối vận mệnh con người, điều đó được ứng dụng rất cụ thể và phổ biến trong cuộc sống, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên số mệnh con người cũng có thể dự đoán trước được thông qua các môn mệnh học như Tử Vi hay Tử Bình, vậy liệu có một sợi dây vô hình ràng buộc giữa số
Đọc thêm

Luận Phi Tinh – Cửu Tử

Luận Phi Tinh - Cửu Tử - 91 : Cách Thuỷ Hoả Ký Tế lợi văn chương, có nhiều danh vọng, công danh tốt. - 92 : Phạm bệnh tật, bệnh mắt, phụ khoa - 93 : Quan phi khẩu thiệt. Nếu sinh vượng sinh văn sĩ - 94 : Đào hoa, hao tài - 95 : Nhiều bệnh tật, hoả tai - 96 : Sinh bệnh tật, bệnh não, thổ huyết, quan hình - 97 : Phá
Đọc thêm

Luận về sát tinh trong Huyền Không Phong Thuỷ

- Những người mới áp dụng Huyền Không nên lưu ý nhiều đến những cách sát, bởi do học thuật hoặc kinh nghiệm còn hạn chế dễ bị bỏ qua những cách sát gây tổn hại âm đức cho mình và cho người. Nếu đã ứng dụng theo Huyền Không thì trước hết hãy theo Huyền Không từng bước cho chuẩn, sau đó có kết hợp thêm Phong Thuỷ
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Lấy sinh vượng bỏ suy tử

Theo phương pháp luận của Huyền Không thì cần nhất là vận tinh và phi tinh được sinh vượng tức là mang lại phúc. Khi vận tinh, phi tinh ở vào thế suy tử thì sẽ mang lại tai hoạ. Huyền Không không phân biệt các sao tốt xấu mà chỉ cần sự sinh vượng của sao, nếu một sao tốt nhưng ở thế suy tử cũng sẽ mang lại điều
Đọc thêm

Phối hợp giữa Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh

Hiện nay có rất nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, mỗi người vận dụng theo một cách và các trường phái đều tỏ ra hiệu quả. Thực chất các phái không mâu thuẫn nhau mà chỉ là sự phát triển độc lập dựa trên một lý thuyết nền tảng thống nhất lấy Âm Dương, Ngũ Hành, Dịch lý làm gốc. Bát Trạch và Huyền Không là hai
Đọc thêm

Phương pháp luận giải theo Huyền Không Phi Tinh – Cách thượng sơn hạ thuỷ

Đối với cách thượng sơn hạ thuỷ nói chung là xấu vì sơn tinh toạ ở hướng và hướng tinh toạ ở sơn, để sử dụng cần có cách toạ không triều mãn, tức là phía sau huyệt cần rộng thoáng có thuỷ, phía trước có sơn tinh án ngữ. Đối với cách toạ thật triều hư, thiên khí được nạp vào ở hướng nên cần có minh đường rộng
Đọc thêm