Home Tuấn Kiệt

Author Archives

Đặt tên tốt theo thuật Phong thủy để cải tạo vận mệnh

Việc đặt tên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cái tên có vai trò ảnh hưởng rất quan trọng đến vận mệnh của cả đời người. Cái tên của mỗi người chính là một biểu tượng phản ánh chủ thể bản thân con người ấy. Tên luôn được dùng thường xuyên trong học tập, […]
Đọc thêm

Chọn ngày giờ tốt để làm việc hiệu quả

Học thuyết Âm Dương – Ngũ Hành và Kinh Dịch được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực rất phổ biến là dự báo thời tiết, khí tượng. Việt Nam và một số nước Châu Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc thường dùng Âm lịch, […]
Đọc thêm