Home Tuấn Kiệt

Author Archives

Câu hỏi: Việc giết chúng sinh khác như giết kẻ khủng bố chẳng hạn thì nghiệp ấy có nặng không và sám hối cách nào là đúng nhất?

Đối với những kẻ khủng bố sát hại nhiều người thì tốt hơn hết là giết người đó để hắn khỏi giết hại những người khác. Thứ nhất, vì làm như vậy sẽ cứu được nhiều người khỏi bị hắn tấn công. Hơn nữa, nếu để người đó tiếp tục giết người thì hắn sẽ […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con có thể để ảnh Phật trên bàn thờ gia tiên không hay con nên lập một bàn thờ Phật riêng?

Con có thể để ảnh Phật trên cùng một bàn thờ gia tiên, nhưng tất cả phải dưới tượng Phật. Tầng cao nhất là tượng Phật, phía dưới là chư Đạo sư và dưới đó là Bổn tôn (Yidam), dưới nữa là hộ pháp hoặc gia tiên có thể đặt cùng nhau. Điều quan trọng […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Chúng con được dạy rằng cúng gia tiên cách thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết sẽ làm họ dính mắc với ta. Trong khi văn hóa bản địa và truyền thống tâm linh của Việt nam phải thờ cúng gia tiên vào các ngày lễ trọng, ngày giỗ. Vậy xin Ngài cho con lời khuyên con nên làm thế nào tốt nhất để không làm sai trái và tạo nghiệp bất hiếu với truyền thống mà vẫn giúp được gia tiên.

Thực sự truyền thống thờ cúng tổ tiên không có gì là sai trái cả và không đi ngược lại những điều mà Phật đã giảng dạy nếu các con xem họ như là những vị hộ pháp hoặc những người có thể bảo vệ che chở cho mình tương tự như Tam Căn trong […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Gia đình con có những người thân rất tin tưởng và quy y vào thần thánh ngoài phật giáo , vậy làm thế nào để có thể giải thich cho họ quy y vào Phật pháp.

Khi trong gia đình có những người tin theo thần thánh khác ngoài đạo Phật thì điều đầu tiên là ta nên tu tập kín đáo nếu việc tu tập này làm những người thân trong gia đình giận dữ. Thứ hai, ta cần có tâm từ bi đối với họ. Người ta chưa hiểu […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con là Phật tử nhưng người thân chưa tin vào Phật pháp. Con phải làm gì để gia đình con nương vào tam bảo?

Điều đầu tiên là ta phải phát khởi tâm từ bi yêu thương đối với người thân của mình vì họ còn vô minh, không hiểu được nhân quả nên sẽ phải chịu đau khổ trong kiếp tương lai. Bên cạnh việc phát tâm từ bi, ta nên tụng chú Tara hoặc chú của đức Quán […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Hai vợ chồng con xung khắc, nay chỉ sống vì con cái. Có nên chia tay không hay coi đây là nghiệp?

Nếu cả hai đều muốn chia tay thì có lẽ chia tay là tốt nhất cho họ. Còn nếu một trong hai người hoặc cả hai không muốn chia tay thì nên coi đây là cơ hội để tu hạnh kham nhẫn, Hãy giúp đỡ người kia và coi người kia là thầy của mình […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Con đã quy y theo một dòng truyền thừa, vậy con có được phép thọ nhận các pháp của dòng truyền thừa khác không, và nếu được thì con có phải xin phép đạo sư của con để được thọ nhận không?

Các con có thể thọ nhận giáo lý, khẩu truyền … của bất cứ vị thầy nào vì Pháp nói chung chỉ là một. Không có gì sai cả. Tuy nhiên cần phải ghi nhớ rằng dù thọ nhận pháp hay giáo lý của những vị thầy khác thì ta vẫn phải hành trì liên […]
Đọc thêm

Câu hỏi: Thiền định là một trong những phương pháp rất tốt giúp cho con người chuyển tâm hay có được những chứng ngộ về hạnh phúc viên mãn. Có những phương pháp thiền định nào mà cư sĩ nên áp dụng trong cuộc sống. Đặc biệt đối với những người chưa làm quen với thiền, như đối với những người già, làm thế nào để biết được mình thiền đã đúng đường hay chưa?

Con phải huân tập trưởng dưỡng tình thương yêu và tâm từ bi. Trước hết con phải quán chiếu đau khổ của hết thảy hữu tình và qua đó tăng trưởng tình thương yêu trước hết là với cha mẹ, thầy cô, với tất cả các bậc thầy, đặc biệt là với các vị đạo […]
Đọc thêm