Home Tuấn Kiệt

Author Archives

Câu hỏi : Ngũ Hành có chi phối ngành nghề?

Câu hỏi : Ngũ Hành có chi phối ngành nghề? Trả lời: Thông qua Ngũ Hành chủ đạo của một người có thể xác định nghề nghiệp của người đó cho hợp lý. Việc định hướng và lựa chọn ngành nghề trái với Ngũ Hành chủ đạo của bản mệnh người đó sẽ dẫn tới […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Cưới hỏi, việc hôn hỷ nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt? Việc cưới hỏi rất quan trọng đối với mỗi người và đặc biệt nếu tuổi nam nữ tương khắc thì việc chọn ngày cưới có tác dụng hóa giải rất hiệu quả. […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt?

Câu hỏi : Động thổ, xây dựng làm nhà nên tránh Thần Sát gì, nên có Thần Sát gì để công việc được tốt? Việc tu tạo động thổ vô cùng quan trọng. Nên chọn lựa xem xét cẩn thận ngày giờ trước khi tiến hành, đặc biệt chú ý đến các Phi Tinh năm […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào?

Câu hỏi : Một ngày thường khó hội tụ đủ các yếu tố của một ngày tốt, chẳng hạn tuy là ngày Hoàng Đạo nhưng sao đóng và trực lại không tốt, vậy phải xét đoán thế nào? Trả lời: Khi chọn ngày tốt chủ yếu căn cứ vào Ngũ Hành sinh khắc của ngày, […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không?

Câu hỏi : Theo thói quen người ta thường chỉ chọn ngày tốt để hành sự là những ngày chẵn, điều đó có đúng hay không? Trả lời: Việc phân định ngày giờ tốt xấu đều tuân thủ theo những nguyên lý đã nêu trên. Đó mới là những nguyên lý khoa học vận dụng […]
Đọc thêm

Câu hỏi : Có thể tận dụng ngày xấu để hành sự mà không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tác động xấu của ngày đó?

Câu hỏi : Có thể tận dụng ngày xấu để hành sự mà không hoặc ít bị ảnh hưởng bởi tác động xấu của ngày đó? Trả lời: Hoàn toàn có thể tận dụng những ngày không tốt nhưng phù hợp với từng người và từng công việc cụ thể. Tuy nhiên cách dùng phải […]
Đọc thêm